Msze Święte

Niedziela 17 listopada

8.00    + Bogusława Krzewskiego – Janiny Starzałkowskiej

9.30       dziękcz-błag w 40 r. ślubu Elżbiety i Mirosława Lis

11.30     za Parafian

Poniedziałek  18 listopada

17.00        zam. Zdzisław Kutera

17.30     + Henryka Zawistowskiego – od Ewy z rodziną

Wtorek   19 listopada

7.00     + Bogusława Krzewskiego – od bratanicy Bożeny z rodziną

7.30     + Krystynę, Stanisława Biel – od Stanisława Rozwadowskiego z córką

Irminą                                        

Środa  20 listopada

17.00    + Mariana Strojnego 4 r. śm – od żony z dziećmi

17.30    + Gustawę, Ignacego Jagieła – od sąsiadów Boroch i Ziębów

Czwartek  21 listopada

7.00    + Ryszarda Smołę – od rodz. Bąków

7.30    + Stanisława Jańca – od rodz. Chlewińskich

Piątek  22 listopada

17.00   + Gustawę, Ignacego Jagieła – od wnuka Pawła z rodziną

17.30   + Bogusława Krzewskiego – od syna Krzysztofa

Sobota 23 listopada

7.00     + Mieczysława Skibe – od żony Elżbiety

Niedziela 24 listopada

8.00    + Ireneusza, Danutę Borowiec, Jana Zapałę – od Anny Zapała

9.30    + Helenę, Stanisława Klepacz, Grażynę Gralec – od rodz. Gąsiorowskich i

                                                                                           Filipowskich

11.30     za Parafian